Notice: Undefined variable: maintenance in /home/noithatv/public_html/catalog/view/theme/theme573/template/common/header.tpl on line 117

Công ty trang trí nội thất

VẠN TÍN ĐẠT

"Không gian hoàn hảo"

Cup"

Tủ Bếp Gỗ Tự Nhiên - 08

Tủ Bếp Gỗ Tự Nhiên - 08
Tủ Bếp Gỗ Tự Nhiên - 01
Tủ Bếp Gỗ Tự Nhiên - 02
array(16) { [0]=> array(11) { ["product_id"]=> string(4) "1524" ["thumb"]=> string(81) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. tu bep go tu nhien/1-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(32) "Tủ Bếp Gỗ Tự Nhiên - 01" ["description"]=> string(98) "* GIÁ TỦ BẾP GỖ TỰ NHIÊN:  ~ Giá Tủ Bếp Trên: 4,300,000.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(77) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=1524" } [1]=> array(11) { ["product_id"]=> string(4) "1525" ["thumb"]=> string(81) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. tu bep go tu nhien/2-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(32) "Tủ Bếp Gỗ Tự Nhiên - 02" ["description"]=> string(98) "* GIÁ TỦ BẾP GỖ TỰ NHIÊN:  ~ Giá Tủ Bếp Trên: 4,300,000.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(77) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=1525" } [2]=> array(11) { ["product_id"]=> string(4) "1526" ["thumb"]=> string(81) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. tu bep go tu nhien/3-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(32) "Tủ Bếp Gỗ Tự Nhiên - 03" ["description"]=> string(98) "* GIÁ TỦ BẾP GỖ TỰ NHIÊN:  ~ Giá Tủ Bếp Trên: 4,300,000.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(77) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=1526" } [3]=> array(11) { ["product_id"]=> string(4) "1527" ["thumb"]=> string(81) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. tu bep go tu nhien/4-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(32) "Tủ Bếp Gỗ Tự Nhiên - 04" ["description"]=> string(98) "* GIÁ TỦ BẾP GỖ TỰ NHIÊN:  ~ Giá Tủ Bếp Trên: 4,300,000.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(77) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=1527" } [4]=> array(11) { ["product_id"]=> string(4) "1528" ["thumb"]=> string(81) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. tu bep go tu nhien/5-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(32) "Tủ Bếp Gỗ Tự Nhiên - 05" ["description"]=> string(98) "* GIÁ TỦ BẾP GỖ TỰ NHIÊN:  ~ Giá Tủ Bếp Trên: 4,300,000.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(77) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=1528" } [5]=> array(11) { ["product_id"]=> string(4) "1529" ["thumb"]=> string(81) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. tu bep go tu nhien/6-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(32) "Tủ Bếp Gỗ Tự Nhiên - 06" ["description"]=> string(98) "* GIÁ TỦ BẾP GỖ TỰ NHIÊN:  ~ Giá Tủ Bếp Trên: 4,300,000.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(77) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=1529" } [6]=> array(11) { ["product_id"]=> string(4) "1530" ["thumb"]=> string(81) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. tu bep go tu nhien/7-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(32) "Tủ Bếp Gỗ Tự Nhiên - 07" ["description"]=> string(98) "* GIÁ TỦ BẾP GỖ TỰ NHIÊN:  ~ Giá Tủ Bếp Trên: 4,300,000.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(77) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=1530" } [7]=> array(11) { ["product_id"]=> string(4) "1532" ["thumb"]=> string(81) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. tu bep go tu nhien/9-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(32) "Tủ Bếp Gỗ Tự Nhiên - 09" ["description"]=> string(98) "* GIÁ TỦ BẾP GỖ TỰ NHIÊN:  ~ Giá Tủ Bếp Trên: 4,300,000.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(77) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=1532" } [8]=> array(11) { ["product_id"]=> string(4) "1533" ["thumb"]=> string(82) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. tu bep go tu nhien/10-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(32) "Tủ Bếp Gỗ Tự Nhiên - 10" ["description"]=> string(98) "* GIÁ TỦ BẾP GỖ TỰ NHIÊN:  ~ Giá Tủ Bếp Trên: 4,300,000.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(77) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=1533" } [9]=> array(11) { ["product_id"]=> string(4) "1534" ["thumb"]=> string(82) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. tu bep go tu nhien/11-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(32) "Tủ Bếp Gỗ Tự Nhiên - 11" ["description"]=> string(98) "* GIÁ TỦ BẾP GỖ TỰ NHIÊN:  ~ Giá Tủ Bếp Trên: 4,300,000.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(77) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=1534" } [10]=> array(11) { ["product_id"]=> string(4) "1535" ["thumb"]=> string(82) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. tu bep go tu nhien/12-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(32) "Tủ Bếp Gỗ Tự Nhiên - 12" ["description"]=> string(98) "* GIÁ TỦ BẾP GỖ TỰ NHIÊN:  ~ Giá Tủ Bếp Trên: 4,300,000.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(77) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=1535" } [11]=> array(11) { ["product_id"]=> string(4) "1536" ["thumb"]=> string(82) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. tu bep go tu nhien/13-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(32) "Tủ Bếp Gỗ Tự Nhiên - 13" ["description"]=> string(98) "* GIÁ TỦ BẾP GỖ TỰ NHIÊN:  ~ Giá Tủ Bếp Trên: 4,300,000.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(77) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=1536" } [12]=> array(11) { ["product_id"]=> string(4) "1537" ["thumb"]=> string(82) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. tu bep go tu nhien/14-800x466.png" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(32) "Tủ Bếp Gỗ Tự Nhiên - 14" ["description"]=> string(98) "* GIÁ TỦ BẾP GỖ TỰ NHIÊN:  ~ Giá Tủ Bếp Trên: 4,300,000.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(77) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=1537" } [13]=> array(11) { ["product_id"]=> string(4) "1538" ["thumb"]=> string(82) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. tu bep go tu nhien/15-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(32) "Tủ Bếp Gỗ Tự Nhiên - 15" ["description"]=> string(98) "* GIÁ TỦ BẾP GỖ TỰ NHIÊN:  ~ Giá Tủ Bếp Trên: 4,300,000.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(77) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=1538" } [14]=> array(11) { ["product_id"]=> string(4) "1539" ["thumb"]=> string(82) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. tu bep go tu nhien/16-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(32) "Tủ Bếp Gỗ Tự Nhiên - 16" ["description"]=> string(98) "* GIÁ TỦ BẾP GỖ TỰ NHIÊN:  ~ Giá Tủ Bếp Trên: 4,300,000.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(77) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=1539" } [15]=> array(11) { ["product_id"]=> string(4) "1540" ["thumb"]=> string(82) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. tu bep go tu nhien/17-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(32) "Tủ Bếp Gỗ Tự Nhiên - 17" ["description"]=> string(98) "* GIÁ TỦ BẾP GỖ TỰ NHIÊN:  ~ Giá Tủ Bếp Trên: 4,300,000.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(77) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=1540" } }
Giá:  0 VND

Mô tả

  1. Được Tủ bếp Vạn Tín Đạt phân phối bán với giá rẻ tốt nhất. Với chất liệu gỗ tự nhiên cao cấp, có độ bóng sang trọng, thân thiện với môi trường, có độ bền tốt và nhẹ. Với nhiều không gian mở thoáng đãng, tinh tế, mát mẻ và bắt mắt cho người sử dụng.
  2. Tủ bếp gỗ tự nhiên là dòng sản phẩm nội thất cao cấp. Gỗ tự nhiên với ưu điểm độ bền cao, cứng và chắc. Công ty trang trí thiết kế nội thất Vạn Tín Đạt chuyên sản xuất, thi công Tủ bếp gỗ tự nhiên, với đội ngũ thiết kế nội thất chuyên nghiệp kết hợp cùng đội ngũ thi công dày dặn kinh nghiệm, chắc chắn sẽ mang đến cho bạn những bộ Tủ bếp gỗ tự nhiên đẹp và chất lượng nhất.
  3. Thông tin sản phẩm Tủ bếp gỗ tự nhiên:

  • Tủ bếp gỗ tự nhiên là dòng sản phẩm đóng theo đơn đặt hàng.
  • Tủ bếp dưới có 2 loại là nguyên thùng và khung cánh (quý khách vui lòng nêu rõ nhu cầu khi liên hệ)
  • Tủ bếp gỗ tự nhiên được bảo hành 05 năm
  • Ưu điểm của gỗ tự nhiên: Gỗ rất cứng, nặng nên chịu lực tốt. Gỗ có độ bền va đập cao, khối lượng riêng lớn
  • Công ty trang trí thiết kế nội thất Vạn Tín Đạt chuyên sản xuất, thi công nội thất đồ gỗ, thi công Tủ bếp gỗ tự nhiên. Với lợi thế nhà sản xuất cung cấp trực tiếp sản phẩm đến khách hàng nên giá thành Tủ bếp gỗ tự nhiên của Vạn Tín Đạt luôn rẻ nhất thị trường.

Sản phẩm khác

Tủ Bếp Gỗ Tự Nhiên - 01
Tủ Bếp Gỗ Tự Nhiên - 02
Tủ Bếp Gỗ Tự Nhiên - 03
Tủ Bếp Gỗ Tự Nhiên - 04
Tủ Bếp Gỗ Tự Nhiên - 05
Tủ Bếp Gỗ Tự Nhiên - 06
Tủ Bếp Gỗ Tự Nhiên - 07
Tủ Bếp Gỗ Tự Nhiên - 09
Tủ Bếp Gỗ Tự Nhiên - 10
Tủ Bếp Gỗ Tự Nhiên - 11
Tủ Bếp Gỗ Tự Nhiên - 12
Tủ Bếp Gỗ Tự Nhiên - 13
Tủ Bếp Gỗ Tự Nhiên - 14
Tủ Bếp Gỗ Tự Nhiên - 15
Tủ Bếp Gỗ Tự Nhiên - 16
Tủ Bếp Gỗ Tự Nhiên - 17