Notice: Undefined variable: maintenance in /home/noithatv/public_html/catalog/view/theme/theme573/template/common/header.tpl on line 117

Công ty trang trí nội thất

VẠN TÍN ĐẠT

"Không gian hoàn hảo"

Cup"

Làm lạnh bằng nước đá

Để giảm nhiệt độ của chất lỏng một cách nhanh chóng đến nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ trong phòng thì ta cho nước đá hoặc nước lạnh trộn trực tiếp vào chất lỏng cần làm nguội.

Phương pháp làm nguội này chỉ dùng trong trường hợp chất lỏng cần làm nguội không tác dụng hoá học với nước và được phép pha loãng.

Phương pháp tự bay hơi

Khi để chất lỏng nóng trong một bình hở, song song với quá trình truyền nhiệt qua thành bình còn có quá trình tự bay hơi trên bề mặt của chất lỏng. Khi tự bay hơi chất lỏng phải lấy đi một lượng nhiệt nhất định, do đó nhiệt độ trong toàn khối chất lỏng giảm xuống.

Làm nguội khí

Quá trình làm nguội khí thường kèm theo tác dụng rửa sạch khí bằng cách cho khí nóng vào tháp rỗng từ dưới lên, nước hoặc chất lỏng được tưới từ trên xuống. Trong quá trình tiếp xúc giữa hai pha - lỏng khí, khí sẽ giảm nhiệt độ, đồng thời nếu có bụi sẽ bị nước cuốn trôi ra ngoài. Có thể dùng các loại chất lỏng hoặc nước để làm nguội khí với điều kiện là chất lỏng không hấp thụ khí.


  Nhà Máy Sản Xuất