Công ty trang trí nội thất

VẠN TÍN ĐẠT

"Không gian hoàn hảo"

Cup"

Vách Trang Trí- Vách CNC-05

Vách Trang Trí- Vách CNC-05
Vách Trang Trí- Vách CNC-09
Vách Trang Trí- Vách CNC-13
array(8) { [0]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "838" ["thumb"]=> string(100) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/VACH TRANG TRI VACH CNC/Vách trang trí 9-800x466.png" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(30) "Vách Trang Trí- Vách CNC-09" ["description"]=> string(2) ".." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(76) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=838" } [1]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "842" ["thumb"]=> string(101) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/VACH TRANG TRI VACH CNC/Vách trang trí 13-800x466.png" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(30) "Vách Trang Trí- Vách CNC-13" ["description"]=> string(2) ".." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(76) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=842" } [2]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "841" ["thumb"]=> string(101) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/VACH TRANG TRI VACH CNC/Vách trang trí 12-800x466.png" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(30) "Vách Trang Trí- Vách CNC-12" ["description"]=> string(2) ".." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(76) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=841" } [3]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "833" ["thumb"]=> string(100) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/VACH TRANG TRI VACH CNC/Vách trang trí 4-800x466.png" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(30) "Vách Trang Trí- Vách CNC-04" ["description"]=> string(2) ".." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(76) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=833" } [4]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "830" ["thumb"]=> string(100) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/VACH TRANG TRI VACH CNC/Vách trang trí 1-800x466.png" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(30) "Vách Trang Trí- Vách CNC-01" ["description"]=> string(2) ".." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(76) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=830" } [5]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "832" ["thumb"]=> string(100) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/VACH TRANG TRI VACH CNC/Vách trang trí 3-800x466.png" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(30) "Vách Trang Trí- Vách CNC-03" ["description"]=> string(2) ".." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(76) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=832" } [6]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "835" ["thumb"]=> string(100) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/VACH TRANG TRI VACH CNC/Vách trang trí 6-800x466.png" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(30) "Vách Trang Trí- Vách CNC-06" ["description"]=> string(2) ".." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(76) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=835" } [7]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "831" ["thumb"]=> string(100) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/VACH TRANG TRI VACH CNC/Vách trang trí 2-800x466.png" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(30) "Vách Trang Trí- Vách CNC-02" ["description"]=> string(2) ".." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(76) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=831" } }
Giá:  0 VND

Mô tả


Sản phẩm khác

Vách Trang Trí- Vách CNC-09
Vách Trang Trí- Vách CNC-13
Vách Trang Trí- Vách CNC-12
Vách Trang Trí- Vách CNC-04
Vách Trang Trí- Vách CNC-01
Vách Trang Trí- Vách CNC-03
Vách Trang Trí- Vách CNC-06
Vách Trang Trí- Vách CNC-02