Công ty trang trí nội thất

VẠN TÍN ĐẠT

"Không gian hoàn hảo"

Cup"

Vách Trang Trí- Vách CNC-11

Vách Trang Trí- Vách CNC-11
Vách Trang Trí- Vách CNC-09
Vách Trang Trí- Vách CNC-12
array(7) { [0]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "838" ["thumb"]=> string(100) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/VACH TRANG TRI VACH CNC/Vách trang trí 9-800x466.png" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(30) "Vách Trang Trí- Vách CNC-09" ["description"]=> string(2) ".." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(76) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=838" } [1]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "841" ["thumb"]=> string(101) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/VACH TRANG TRI VACH CNC/Vách trang trí 12-800x466.png" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(30) "Vách Trang Trí- Vách CNC-12" ["description"]=> string(2) ".." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(76) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=841" } [2]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "837" ["thumb"]=> string(100) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/VACH TRANG TRI VACH CNC/Vách trang trí 8-800x466.png" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(30) "Vách Trang Trí- Vách CNC-08" ["description"]=> string(2) ".." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(76) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=837" } [3]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "839" ["thumb"]=> string(101) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/VACH TRANG TRI VACH CNC/Vách trang trí 10-800x466.png" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(30) "Vách Trang Trí- Vách CNC-10" ["description"]=> string(2) ".." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(76) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=839" } [4]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "830" ["thumb"]=> string(100) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/VACH TRANG TRI VACH CNC/Vách trang trí 1-800x466.png" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(30) "Vách Trang Trí- Vách CNC-01" ["description"]=> string(2) ".." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(76) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=830" } [5]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "836" ["thumb"]=> string(100) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/VACH TRANG TRI VACH CNC/Vách trang trí 7-800x466.png" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(30) "Vách Trang Trí- Vách CNC-07" ["description"]=> string(2) ".." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(76) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=836" } [6]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "835" ["thumb"]=> string(100) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/VACH TRANG TRI VACH CNC/Vách trang trí 6-800x466.png" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(30) "Vách Trang Trí- Vách CNC-06" ["description"]=> string(2) ".." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(76) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=835" } }
Giá:  0 VND

Mô tả


Sản phẩm khác

Vách Trang Trí- Vách CNC-09
Vách Trang Trí- Vách CNC-12
Vách Trang Trí- Vách CNC-08
Vách Trang Trí- Vách CNC-10
Vách Trang Trí- Vách CNC-01
Vách Trang Trí- Vách CNC-07
Vách Trang Trí- Vách CNC-06