Công ty trang trí nội thất

VẠN TÍN ĐẠT

"Không gian hoàn hảo"

Cup"

Bàn Trưởng Phòng-14

Bàn Trưởng Phòng-14
Bàn Trưởng Phòng-01
Bàn Trưởng Phòng-04
array(17) { [0]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "112" ["thumb"]=> string(87) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. BAN TRUONG PHONG/BAN CU/10-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(24) "Bàn Trưởng Phòng-01" ["description"]=> string(107) "      Thiết kế nội thất văn phòng đẹp quyết định rất nhiều đến.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(45) "https://noithatvatida.com/ban-truong-phong-01" } [1]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "161" ["thumb"]=> string(86) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. BAN TRUONG PHONG/BAN CU/4-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(24) "Bàn Trưởng Phòng-04" ["description"]=> string(102) "     Thiết kế nội thất văn phòng đẹp quyết định rất nhi.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(45) "https://noithatvatida.com/ban-truong-phong-04" } [2]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "162" ["thumb"]=> string(118) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. BAN TRUONG PHONG/BAN MOI/f73af318cb11c80548a400ff4d747f36-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(24) "Bàn Trưởng Phòng-05" ["description"]=> string(102) "     Thiết kế nội thất văn phòng đẹp quyết định rất nhi.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(45) "https://noithatvatida.com/ban-truong-phong-05" } [3]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "166" ["thumb"]=> string(86) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. BAN TRUONG PHONG/BAN CU/9-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(24) "Bàn Trưởng Phòng-09" ["description"]=> string(102) "     Thiết kế nội thất văn phòng đẹp quyết định rất nhi.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(45) "https://noithatvatida.com/ban-truong-phong-09" } [4]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "159" ["thumb"]=> string(79) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. BAN TRUONG PHONG/2-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(24) "Bàn Trưởng Phòng-12" ["description"]=> string(102) "     Thiết kế nội thất văn phòng đẹp quyết định rất nhi.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(45) "https://noithatvatida.com/ban-truong-phong-02" } [5]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "160" ["thumb"]=> string(79) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. BAN TRUONG PHONG/3-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(24) "Bàn Trưởng Phòng-03" ["description"]=> string(102) "     Thiết kế nội thất văn phòng đẹp quyết định rất nhi.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(45) "https://noithatvatida.com/ban-truong-phong-03" } [6]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "163" ["thumb"]=> string(86) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. BAN TRUONG PHONG/BAN CU/6-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(24) "Bàn Trưởng Phòng-06" ["description"]=> string(102) "     Thiết kế nội thất văn phòng đẹp quyết định rất nhi.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(45) "https://noithatvatida.com/ban-truong-phong-06" } [7]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "164" ["thumb"]=> string(86) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. BAN TRUONG PHONG/BAN CU/7-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(24) "Bàn Trưởng Phòng-07" ["description"]=> string(102) "     Thiết kế nội thất văn phòng đẹp quyết định rất nhi.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(45) "https://noithatvatida.com/ban-truong-phong-07" } [8]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "165" ["thumb"]=> string(79) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. BAN TRUONG PHONG/6-800x466.png" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(24) "Bàn Trưởng Phòng-13" ["description"]=> string(102) "     Thiết kế nội thất văn phòng đẹp quyết định rất nhi.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(45) "https://noithatvatida.com/ban-truong-phong-08" } [9]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "167" ["thumb"]=> string(79) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. BAN TRUONG PHONG/8-800x466.png" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(24) "Bàn Trưởng Phòng-02" ["description"]=> string(102) "     Thiết kế nội thất văn phòng đẹp quyết định rất nhi.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(45) "https://noithatvatida.com/ban-truong-phong-10" } [10]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "168" ["thumb"]=> string(79) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. BAN TRUONG PHONG/9-800x466.png" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(24) "Bàn Trưởng Phòng-11" ["description"]=> string(102) "     Thiết kế nội thất văn phòng đẹp quyết định rất nhi.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(45) "https://noithatvatida.com/ban-truong-phong-11" } [11]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "170" ["thumb"]=> string(118) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. BAN TRUONG PHONG/BAN MOI/6686847adbe25fc21da0960d580fa0b5-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(24) "Bàn Trưởng Phòng-17" ["description"]=> string(102) "     Thiết kế nội thất văn phòng đẹp quyết định rất nhi.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(45) "https://noithatvatida.com/ban-truong-phong-13" } [12]=> array(11) { ["product_id"]=> string(4) "1295" ["thumb"]=> string(80) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. BAN TRUONG PHONG/12-800x466.png" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(24) "Bàn Trưởng Phòng-08" ["description"]=> string(102) "     Thiết kế nội thất văn phòng đẹp quyết định rất nhi.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(77) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=1295" } [13]=> array(11) { ["product_id"]=> string(4) "1296" ["thumb"]=> string(80) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. BAN TRUONG PHONG/13-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(24) "Bàn Trưởng Phòng-15" ["description"]=> string(102) "     Thiết kế nội thất văn phòng đẹp quyết định rất nhi.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(77) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=1296" } [14]=> array(11) { ["product_id"]=> string(4) "1297" ["thumb"]=> string(118) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. BAN TRUONG PHONG/BAN MOI/332017497dd92f0ec50dbcd4dd05f640-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(24) "Bàn Trưởng Phòng-16" ["description"]=> string(102) "     Thiết kế nội thất văn phòng đẹp quyết định rất nhi.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(77) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=1297" } [15]=> array(11) { ["product_id"]=> string(4) "1298" ["thumb"]=> string(80) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. BAN TRUONG PHONG/17-800x466.png" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(24) "Bàn Trưởng Phòng-10" ["description"]=> string(102) "     Thiết kế nội thất văn phòng đẹp quyết định rất nhi.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(77) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=1298" } [16]=> array(11) { ["product_id"]=> string(4) "1299" ["thumb"]=> string(118) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. BAN TRUONG PHONG/BAN MOI/71dff9fbaa93cacdcdebd8e721c6cea2-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(24) "Bàn Trưởng Phòng-18" ["description"]=> string(102) "     Thiết kế nội thất văn phòng đẹp quyết định rất nhi.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(77) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=1299" } }
Giá:  0 VND

Mô tả

  •      Thiết kế nội thất văn phòng đẹp quyết định rất nhiều đến sự thành công và phát triển của các quý doanh nghiệp, vậy nên hiện nay không ít doanh nghiệp quan tâm tới việc làm đẹp văn phòng, trụ sở làm việc để mang lại sự thiện cảm của các đối tác trong lần đầu gặp gỡ.
  •       Tính thẩm mỹ của văn phòng được đánh giá trên nhiều phương diện, đó là sự pha trộn hài hòa giữa màu sắc, đồ dùng trang trí và bố cục sắp xếp vừa mắt.
  •       Thiết kế nội thất văn phòng và thiết kế nội thất nhà ở gia đình được nhìn nhận theo những cách khác nhau, nếu nhà ở gia đình được thiết kế, trang trí theo ngẫu hứng hoặc phong cách của gia chủ và có thể phá cách thì việc trang trí văn phòng vẫn phải dựa trên chuyên môn chính của công ty, thể hiện sự nghiêm túc và chuyên nghiệp.
  •       Bàn trưởng phòng gỗ công nghiệp, chất liệu gỗ laminate chất lượng cao tạo phong cách riêng nội thất công ty bạn. Thiết kế phong cách tươi trẻ cá tính nhưng rất chuyên nghiệp, bàn trưởng phòng được thiết kế gỗ công nghiệp laminate với hai gam màu rất đẹp và sang trọng văn phòng công ty của bạn.
  •              Chúng tôi thiết kế và sản xuất các sản phẩm đồ gỗ nội thất văn phòng chất lượng cao theo diện tích của công ty bạn

Sản phẩm khác

Bàn Trưởng Phòng-01
Bàn Trưởng Phòng-04
Bàn Trưởng Phòng-05
Bàn Trưởng Phòng-09
Bàn Trưởng Phòng-12
Bàn Trưởng Phòng-03
Bàn Trưởng Phòng-06
Bàn Trưởng Phòng-07
Bàn Trưởng Phòng-13
Bàn Trưởng Phòng-02
Bàn Trưởng Phòng-11
Bàn Trưởng Phòng-17
Bàn Trưởng Phòng-08
Bàn Trưởng Phòng-15
Bàn Trưởng Phòng-16
Bàn Trưởng Phòng-10
Bàn Trưởng Phòng-18